Europaudvalgets støtte til EU-fryns, januar 2004

Indlæg i januar 2004 i Dagbladet Information ugen før Rådet forkastede Parlamentets eget forslag om lønforhøjelse:

Et flertal i Folketingets Europaudvalg har vedtaget at støtte EU-parlamentets beslutning om en lønforhøjelse til medlemmerne af EU-parlamentet, således at Danmarks regering på rådsmødet i næste uge vil kunne stemme for denne lønforhøjelsem. For danske medlemmer drejer det sig om en lønstigning på mellem 50 og 120% (afhængig af beskatningsformen). 

Europaudvalgets flertalsafgørelse begrundes med, at der - som der står i pressemeddelelsen - "til gengæld bliver ryddet op i de mange forskellige muligheder for at hæve penge ud over lønnen" (rejsegodtgørelse og dagpenge).

Europa-udvalgets begrundelse røber en uhyre beklagelig fejlopfattelse. Så sent som onsdag 21. januar bekræftede parlamentets retsudvalg den bestemmelse i den fremtidige medlemsstatut, der vil give parlamentet frie hænder til at opretholde de nuværende frynsesystemer (artikel 21). Bestemmelsen er en tilføjelse til den selvfølgelige regel, at medlemmerne har ret til godtgørelse af omkostninger i forbindelse med hvervet. Tilføjelsen lyder i al sin tilforladelige elegance således:

"Parlamentet fastlægger, i hvilke tilfælde det er hensigtsmæssigt, at godtgørelsen ydes i form af et fast beløb".

Med denne bestemmelse har parlamentets flertal aldeles frie hænder til at opretholde de nugældende frynsesystemer.Under afstemningerne i juni og december 2003 var jeg medforslagstiller til ændringsforslag, der ville udeukke rejsegodtgørelse ud over de faktiske udgifter. Forslaget blev begge gange nedstemt med gedigne flertal. Dette rummer en umisforsåelig melding om parlamentsflertallets holdning - som til overflod bekræftes af parlamentets behandling af sagen gennem de sidste 6 år, en behandling, som uden overdrivelse kan betegnes som kynisk og mafiøs.

Som Storm P forklarede, kræver det en fast karakter at sælge elastik i metermål. Det er bevægende - men politisk set noget skræmmende - at Folketingets markedsudvalg tillægger EU-parlamentet skruppelløse flertal de nødvendige karakteregenskaber.