En forfatningsretlig nekrolog

Om den grundlovshjemlede ret til domstolsprøvelse

 

1. Retten til domstolsprøvelse

Det er en del af den dominerende juridiske selvforståelse, at borgernes retsbeskyttelse over for administrative og politiske myndigheder udgør et centralt element i den demokratiske retsstat.

Læs hele artiklen

 

Fra Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen. Jon Andersen (red) (red.). København, DJØF Forlag, 2004 side 371-389. ISBN 87-574-0963-3.