Danmark må søge om salmonellakontrol, 2006

Ole Krarup har via en forespørgsel til Kommissionen åbnet for muligheden for at Danmark øger kontrollen med henblik på bekæmpelse af salmolla i stil med Finland og Sverige.

Folkebevægelsen mod EU opfordrer nu regeringen til at handle via et åbent brev:

Statsministeriet
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender


Åbent brev til regeringen

Regeringens Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed har ved flere lejligheder givet indtryk af, at Danmark ikke kan få samme muligheder for at afvise import af alle farlige typer salmonella-bakterier som Sverige og Finland har.

Derfor har undertegnede som medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU rettet henvendelse til EU-Kommissionen og spurgt:

”Hvad er Kommissionens begrundelse for, at det ikke er muligt for Danmark at lave særregler, der holder udenlandsk salmonellakød ude af landet, når både Sverige og Finland har sådanne særregler?”.

Nu har EU-Kommissionen svaret (som er vedlagt). Heri fremgår det at:

”For så vidt angår de særlige salmonellagarantier, der gælder for Sverige og Finland, kan Kommissionen bekræfte, at fællesskabslovgivningen giver mulighed for at udvide disse garantier til andre medlemsstater, der har et anerkendt kontrolprogram, som svarer til det, der er godkendt for Sverige og Finland. Med dette in mente kan en medlemsstat, herunder Danmark, der opnår samme niveau for salmonellaforekomster som Finland og Sverige, ansøge om en tilsvarende garanti.”

På den baggrund vil undertegnede og Folkebevægelsen mod EU på det kraftigste opfordre regeringen og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender til omgående at ansøge om en tilsvarende garanti, hvis ikke det for længst er sket. For hver dag vi venter, bliver flere danskere ramt af salmonella-infektioner. Der er nu ingen grund til at tøve.

Med venlig hilsen
Ole Krarup

Svar fra Kommissionen 4.7.2006

Kommissionen har kendskab til de tilfredsstillende forhold, hvad angår salmonella i Danmark, og værdsætter den effektive indsats, der ydes fra de nationale myndigheders og producenternes side for at opnå et højt beskyttelsesniveau for de danske forbrugere.

Kommissionen vil gerne præcisere, at EU-lovgivningen giver medlemsstaterne mulighed for at udføre stikprøvekontroller af kød, der indføres på deres markeder fra andre medlemsstater.

For så vidt angår de særlige salmonellagarantier, der gælder for Sverige og Finland, kan Kommissionen bekræfte, at fællesskabslovgivningen giver mulighed for at udvide disse garantier til andre medlemsstater, der har et anerkendt kontrolprogram, som svarer til det, der er godkendt for Sverige og Finland. Med dette in mente kan en medlemsstat, herunder Danmark, der opnår samme niveau for salmonellaforekomster som Finland og Sverige, ansøge om en tilsvarende garanti.

Kommissionen undersøger i øjeblikket i samarbejde med Danmark alternative løsninger, herunder et officielt nationalt kriterium for nedbringelse af salmonellaforekomsterne.