Udvidelse med Tyrkiet er sandhedens time for EU, tale i oktober 2005

Det aktuelle drama om Tyrkiets medlemskab af EU demonstrerer en politisk afmagt af en art, der udfordrer selve demokratiets basis. På den ene side er EU’s ledere i færd med at underminere klare aftaler med den tyrkiske regering om optagelsesforhandlinger – med risiko for, at den nuværende polarisering mellem den kristne og den muslimske chauvinisme skærpes yderligere. På den anden side må EU-lederne nødvendigvis respektere befolkningernes velbegrundede bekymring for at EU-integrationen går for vidt.

Selvom det skulle lykkes EU’s udenrigsministre at feje det aktuelle dilemma ind under gulvtæppet, er det tyrkiske drama sandhedens time for EU: Det Stor-Europa, der er EU-ledernes politiske ambition, har aldrig haft – og vil aldrig få – folkelig opbakning. Det nødvendige samvirke mellem Europas mangeartede nationaliteter fremmes ikke gennem en centralstyret homogeniseringsproces, der spærrer befolkningerne inde i babyloniske tvangsægteskaber. Samarbejde forudsætter en demokratisk empati, der desværre er en mangelvare hos EU-landenes politiske ledere.