Terror og Ret - indlæg til debatten om terrorbekæmpelse, 2005

Den Tyske Forfatningsdomstols underkendelse af EU's "Europæiske Arrestordre" - der giver andre EU-landes politi og domstole magt til at overtage tyske straffesager - er et vigtigt forsvar for retssikkerheden: Politi og retshåndhævelse er integrerede dele af folkestyret. Disse magtbeføjelser skal ikke kunne udøves af andre landes politi og retsmyndigheder.

Tilsvarende gælder efter den danske grundlov. Danske lovbrud for danske domstole! Det er her vi har grundlag for demokratisk kontrol.

Dommen er et - desværre enkeltstående - modstykke til det kompakte politiske terror-hysteri, der i disse år kræver uhyrlige udvidelser af politiets magt. Det sker ud fra det amerikanske Guantánamo-princip: hellere bure 10 uskyldige inde (og mishandle dem!) end risikere at én eneste skyldig går fri.

Dette vanvid har tilmed baggrund i den kendsgerning, at EU's samlede immigrationspolitik fungerer som en samling undertrykkelses- og diskriminations-apparater, der sikrer det mest effektive grundlag for udvikling af terrorisme. Den seneste danske "integrations-pakke" vil kunne få terroristen op i utallige medmennesker.