Juridisk kannibalisme - om Henning Kochs opfattelse, 2004

Den kommende EU-grundlovs bestemmelser om borgernes grundlæggende rettigheder er ifølge professor Henning Koch (Pol 17.6) "en en helt klar udvidelse af demokratiet i EU".

Nøgternt betragtet savner Kochs udtalelse et ædrueligt grundlag. Ingen kan nægte, at EU-grundlovens afsnit om "grundlæggende rettigheder" har retorisk schwung. Men enhver jurist véd, at lyriske erklæringer om "menneskelig værdighed, frihed, demokrati, ligestilling og retssikkerhed" absolut intet ændrer i den reale substans - undtagen på ét punkt: Fremover tilkommer det EUs instanser - og ikke danske domstole - at bestemme borgernes rettigheder. Skulle det nu være en fordel?

Henning Koch tilføjer, at den fremtidige EU-grundlov ikke er i strid med vores egen goe, gamle danske grundlov. De to grundlove "kommer til at leve side om side", hedder det beroligende.

Også på dette punkt fortjener Kochs retsopfattelse en korrektion. Den postulerede fredelige sameksistens mellem EUs grundlov og vores egen danske hviler er en uforbeholden accept af skinbarlig juridisk kannibalisme: EUs magtekspansion betyder simpelthen en tilsvarende udtynding (60-80%?) af den danske grundlovs substanstielle indhold.

Indlægget er sendt til Politiken, som reaktion på artikel den 17. juni 2004