Miljø i det "gamle" og "nye" Parlament, 2004

EU-parlamentet har gennem årene fået mere indflydelse på miljø-, forbruger- og sundhedsspørgsmål. Igennem de seneste fem år har Parlamentets miljø-resultater dog været blandede og mere er på vej. Atompakken, REACH (kemikalier) og en række sundhedsspørgsmål skal diskuteres i den nye parlamentssamling efter valget og miljøbevægelserne ser ud til at frygte det værste.

Det gamle parlament

Hensynet til forskellige industrier og Det Indre Marked kommer som regel før miljøhensyn. Parlamentet var bl.a. med til at udvande forslaget om tvungen genbrug af biler og vedtog - imod miljøorganisationernes anbefaling - den såkaldte Schörling-betænkning om kemikalier.

Det nye parlament

Atomkraft, atom-sikkerhed og atomaffald bliver nogle af de vigtige emner for det nye parlament. Med udvidelsen er der kommet en række lande med der satser stærkt på atomkraft - og det vil sætte Danmark og andre lande under pres, der satser mere på vedvarende energi. Miljøbevægelserne anbefaler at stemme imod den såkaldte "Atompakke" der er på vej og Folkebevægelsen vil støtte de højeste sikkerhedsniveauer og stemme imod direktiverne om nødvendigt.

EU's nye kemikalielovgivning, det såkaldte REACH, er også på vej til Parlamentet. Her vil Folkebevægelsen også støtte de højest mulige standarder. Miljøbevægelserne frygter allerede at industri-lobbyister har udvandet Kommissionens oprindelige forslag (KOM(03)644) til skade for folkesundheden og miljøet.