Grundlovssagen 1997-1998

Grundlovssagen - resume

 

Grundlovssagen blev efter dom i Østre Landsret 27. juni 1997 appelleret til Højesteret (sag 1998.800H). Dom blev afsagt af Højesteret den 6. april 1998.

12 danske statsborgere repræsenteret af professor dr.jur. Ole Krarup og advokat Christian Harlang havde ønsket Højesterets vurdering af, om bestemthedskravet i Grundlovens § 20 var overholdt (beføjelser kan alene overlades til andre end danske myndigheder i nærmere bestemt omfang) i forbindelse med med Danmarks indtræden i EF og senere ændringer, herunder Maastricht-traktaten.

Højesteret fandt ikke, at § 20 var overtrådt.

Læs dommen