Christiania

Christiania-dommen 2. februar 1978

Christiania-dommen blev afsagt af Højesteret (sag U.1978.315H) 2. februar 1978 i sagen Fristaden Christiania mod Forsvarsministeriet. Højesteret nåede i sin afgørelse frem til at den ”levende brugsret” (som anført af sagsøgeren) ikke kunne fortrænge statens ”døde ejendomsret”, og at Østre Landsrets dom vedrørende statens ret til at rømme området skulle stadfæstes.

Endelig fastslog Højesteret i sin dom, at det alene, under henvisning til Grundlovens § 3, tilkommer regeringen og folketinget at tage stilling til en fortsat brug af Christianiaområdet. Sagsøgerne blev bl.a. repræsenteret af Ole Krarup, der har beskrevet en del af sagsforløbet i Christianiadommen - Udskrift af Østre Landsrets dombog (1977).