EU-udvidelse

Udvidelse med Tyrkiet er sandhedens time for EU, tale i oktober 2005

Det aktuelle drama om Tyrkiets medlemskab af EU demonstrerer en politisk afmagt af en art, der udfordrer selve demokratiets basis. På den ene side er EU’s ledere i færd med at underminere klare aftaler med den tyrkiske regering om optagelsesforhandlinger – med risiko for, at den nuværende polarisering mellem den kristne og den muslimske chauvinisme skærpes yderligere. På den anden side må EU-lederne nødvendigvis respektere befolkningernes velbegrundede bekymring for at EU-integrationen går for vidt.

Selvom det skulle lykkes EU’s udenrigsministre at feje det aktuelle dilemma ind under gulvtæppet, er det tyrkiske drama sandhedens time for EU: Det Stor-Europa, der er EU-ledernes politiske ambition, har aldrig haft – og vil aldrig få – folkelig opbakning. Det nødvendige samvirke mellem Europas mangeartede nationaliteter fremmes ikke gennem en centralstyret homogeniseringsproces, der spærrer befolkningerne inde i babyloniske tvangsægteskaber. Samarbejde forudsætter en demokratisk empati, der desværre er en mangelvare hos EU-landenes politiske ledere.

 

Kritik af EUs udvidelse - tale i EU-parlamentet, november 2002

Jeg har ofte i denne forsamling haft lejlighed til at citere den fortræffelige norske håndbog for fjeldvandrere. Budskabet lyder i alt sin enkelhed, at i tilfælde af uoverensstemmelser mellem kortet og terrænet, skal man følge terrænet. Der er mange eksempler på, at man ikke her i forsamlingen - og i det hele taget i Den Europæiske Union - tager denne grundlæggende regel til efterretning. Man befinder sig i illusionernes verden og det mest markante eksempel jeg har været ude for, er jo nok denne debat.

Ingen af de grundlæggende problemer for den såkaldte øst-udvidelse er opfyldt. På den ene side er der ingen tvivl om, at de økonomiske realiteter medfører, at man fremover vil fortsætte mange års tradition for vesteuropæisk udbytning af vores østeuropæiske naboer - med de forskellige lønforhold, forskellig kapitalforhold etc. På den anden side, er tilpasningen udtryk for, at man kræver en infrastruktur, som min landsmand, Torben Lund, nævnte, som langt fra er til stede. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Lad mig lige tilføje, at vores udmærkede europaminister er en fortræffelig sangskriver, men sangskriveri er ikke tilstrækkelig i denne sammenhæng.