Politiske emner

Tale i EU-parlamentet om Mollar-betænkningen - juni 2003

Aftalerne burde få enhver seriøs retspolitiker til at protestere. Disse aftaler repræsenterer det foreløbige lavpunkt i udviklingen af EUs retspolitik. I de nordiske lande mente fagfolk ellers at lavpunktet var nået med de to rammeafgørelser om Den Europæiske Arrestordre og foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme. Men det er altså værre endnu.

Læg mærke til at den eneste professionelle udredning som EUs institutioner har iværksat om disse afgørende retspolitiske temaer, rummer alvorlige principielle kritikpunkter som følge af at EU-retsakterne bryder med en række strafferetlige og straffeprocessuelle grundprincipper indenfor de grundrettigheder, der er en afgørende del af vores demokratiske værdigrundlag. Det drejer om "EU-netværket af uafhængige eksperter i grundrettigheder", som 31 marts i år har afgivet en omfattende rapport om balancen mellem frihed og sikkerhed". Har nogen inden for EU-systemet taget sig af ekspertgruppens kritik af at retsakterne kompromitterer retssikkerheden? - Overhovedet ikke.

Med disse aftaler er det som sagt værre endnu: EU-systemet og medlemslandene vil nu for det første acceptere udlevering af medlemslandenes statsborgere til strafforfølgelse og strafafsoning i USA, som er en retspolitisk bananrepublik - tænk blot på uhyrlighederne i Guantanamo, hvor vore medborgere mishandles på 2. år under vilkår der bryder med alle elementære retsprincipper der siges at udgøre EUs fundament. Og dernæst vil man tillade de amerikanske efterrretningstjenester at operere inden for medlemslandene.

Foud er gået 1 års hemmelige forhandlinger. Hemmeligholdelsen skyldes - med Rådets sjældent oprigtige, men unægtelig skamløse - ord, at "interessen i at beskytte Rådets forhandlinger er vigtigere end interessen i demokratisk kontrol"!

I min gruppes mindretalsudtalelse til betænkningen har vi anført en række konkrete punkter der bestyrker vores nej til disse aftaler; en virkeliggørelse af aftalerne vil for alvor åbne sluserne for vilkårlighed og lemlæste demokratiske retsstatsprincipper.

 

Page 3 of 3

«StartPrev123NextEnd»