Publikationer

Litteraturliste

Titler med fed angiver de tidsskrifter/samleværker, hvori de enkelte artikler er trykt.

Fem tilbageblik og en tilståelse.
Politik og Jura - Festskrift til Ole Espersen. Henning Koch (red.).København, Forlaget Thomson, 2004. ISBN 8761910325.

Scenariet Norden som nabo til EU. Manuskript
Europa Hvorhen? Fire visioner for Europas fremtid. Meyer, Erle, Ersbøll, Krarup (red.). København, Forlaget Vindrose, 2004.ISBN 87-7456-685-7.

En forfatningsretlig nekrolog. Manuskript
Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen. Jon Andersen (red) (red.). København, DJØF Forlag, 2004 side 371-389. ISBN 87-574-0963-3.
Om den grundlovshjemlede ret til domstolsprøvelse.


Forord til antologi. Manuskript
Terrrorbekæmpelse og demokratiske rettigheder. Mette Bloch Hansen, Lars V. Pedersen og Mette Tonsberg (red.). eurodebat.dk,2003 side 4-6. 51 sider.

Omformning af retssystemer. Manuskript
Østudvidelsen - konsekvenser og udfordringer. Mette Bloch og Lars V. Pedersen (red.). København, eurodebat.dk, 2001 side 105-114. ISBN 87-988617-0-0.
Optrykt i revideret udgave i Retskulturer - Årsskrift fra Retsvidenskabeligt Institut B. Agnete Weis Bentzon, Byrial Bjørst og Henning Koch (red.), Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 65-73.


EU's grundrettighedsprojekt. Manuskript
Grundrettigheder - Retsvidenskabeligt Institut B's årsskrift.Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2000 side 185-193. ISBN 87-574-0248-5.

Juridisk Skolastik og judiciel aktivisme. Manuskript
Lovens Liv. Carsten Henrichsen, Anette Storgaard og Jens Vedsted-Hansen (red.). København, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2000 side 79-89. ISBN 87-574-0343-0.

Om domstolenes grundlovsprøvelse. Manuskript
Grundlovens nutid og fremtid. Retsvidenskabeligt Institut B årsberetning 1998. København, Det samfundsvidenskabelige Fakultets Reprocenter, 1999 side 131-144.

Arbejdsmarkedets Grundlov og EU. Manuskript
Septemberforliget. Marie-Louise Andreasen, Jens Kristiansen og Ruth Nielsen (red.). København, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1999 side 193-212. ISBN 87-574-0057-1.

Lov eller aftale - om arbejdsrettens reguleringsformer.
Ugeskrift for Retsvæsen. København, 1998 side 56-60.
Anmeldelse af Jens Kristiansens disputats: Lønmodtagerbeskyttelse i dansk arbejdsret, GadJura, 1997.


Amsterdamtraktaten.
Amsterdamtraktaten - så den kan forståsMedforfatter: Hjalte Rasmussen. Fremad, 1998 152 sider. ISBN 87-557-21.

København-Bruxelles retur - rejsenoter. Manuskript
Ret og skønsomhed i en overgangstid. Peter Blume og Kirsten Ketscher (red.). København, Akademisk Forlag, 1998 side 323-330.ISBN 87-500-3511-8.

Grundloven og EU.
Retsvidenskabeligt Institut B, Årsberetning 1996. København,1997 side 49-64.

Anmeldelse af Vibeke Vindeløvs disputats: Konflikt, tvist og mægling.
Ugeskrift for Retsvæsen. København, 1997 side 527-528.

Grundlovs-dommen.
Grundlovs-dommen - Østre Landsrets dom af 27. juni 1997.Medforfatter: Peter Pagh. København, Vindrose, 1997 111 sider.ISBN 87-7456-562-1.

Retten, magten og moralen. Manuskript
Retten, magten og moralen. København, Lindhardt og Ringhof,1996 170 sider. ISBN 87-595-0648-2.

Det danske overenskomstsystem og EU.
Medforfatter: Birgit Jensen. Dragør, Arbejdsretligt Forlag, 1995 24 sider. ISBN 87-593-0548-7.

URO - 25 års gadekamp.
URO - 25 års gadekamp. Tiderne Skifter, 1995 305 sider.
(medredaktør).


Kan juraen undvære sociologien?.
Mellem ret og samfund - Kbh. Univ. Kriminalistisk Instituts Skriftserie. Jørn Vestergaard (red.). København, 1995 side 31-41.

Anmeldelse af Per Jacobsen: Kollektiv Arbejdsret. 5.udg.
Ugeskrift for Retsvæsen. 1995 side 23-24.

Fra gyldighed til virkelighed. Om Alf Ross og Torstein Eckhoff.Manuskript
Lov og Rett. 1995 side 87-99.

Grundloven og Unionsretten.
Danmark og Den Europæiske Union. Forlaget Politiske Studier,1994 side 138-148.
Manuskript til foredrag på seminar, afholdt 9.december 1993 af CORE, om "Danmarks Europapolitik og den Europæiske Union".


Free Bargaining or State Coercion? Labour Conciliation in Denmark.Manuskript
Reflexive Labour Law. Ralf Rogowski og Ton Wilthagen (red.).Holland, Deventer Kluwer, 1994 side 301-316.

Del 1:3-88, Del 2:91-173.
Arbejdsretlig grundbog Del I og II. København, Kbh. Univ. Retsvidenskabeligt Institut B, 1993.

Retfærdighedens sprog og magtens usynlige hånd.
Samfundsøkonomen. 1993 side 21-29.

Justice and Legal Seismology.
Suum cuique. København, Jurist- og Økonomforbundets Forlag,1993 side 21-28.
(Originaltitel: Retfærdighed og juridisk seismologi, 1991).


Det juridiske babelstårn.
Retlig Polycentri. Akademisk Forlag, 1993 side 391-400.

EF arbejdsret Integration eller disintegration?. Manuskript
Ugeskrift for Retsvæsen. København, 1993 side 153-158B.
Anmeldelse af Ruth Nielsens disputats: Arbejdsgivernes ledelsesret i EF-retlig belysning 1992.


To arbejdsretlige afhandlinger.
Ugeskrift for Retsvæsen. 1992 side 113-120.
Anmeldelse af Hanne Petersen: Ledelse og Loyalitet. København 1987 og Hanne Petersen: Informel ret på kvindearbejdspladser. København 1991.


Kampen for retten.
Kampen for retten - en fagforenings prøvelser i arbejdsretten.København, 1992 152 sider. ISBN 87-88695-17-4.

Retfærdighed og juridisk seismologi.
Suum cuique. København, Jurist- og Økonomforbundets Forlag,1991 side 21-29.
Optrykt på engelsk 1993.


Forvaltningsret i arbejdsretlige afgørelser.
Ugeskrift for Retsvæsen. 1991 side 323-332.
Udarbejdet på grundlag af mauskript til foredrag holdt i Dansk forening for Arbejdsret 8. april 1991.


Samfundsjura.
Samfundsjura - En sociologisk indføring i forholdet mellem Ret og SamfundMedforfatter: Flemming Balvig. København, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1991 216 sider. ISBN 87-574-5870-7.

Verzerrungen des positiven Rechts durch Theorieimporte: Poul Andersens französisch-deutsche Ermessenslehre und die dänische Gerichtspraxis.
Jahrbuch für Europäische Verwaltungsgeschichte. 1990 side 183-192.

Fagbevægelse og Retten - Om årets HT-konflikt.
Retsvidenskabeligt Institut B, Årsberetning 1989. 1990.

En ondsindet bemærkning om magt og ret.
Retsvidenskabeligt Institut B, Årsberetning. 1990.

Voldgiftsafgørelse af overenskomstbrud - et sagskompleks om bod og retskraft.
Juristen. 1989 side 152-155.

Treholt-dommen - bemærkninger til Johs. Andenæs.
Lov og RettMedforfatter: Ole Espersen. 1989 side 186-192.

Samfundsjura.
Samfundsjura - En sociologisk indføring i forholdet mellem Ret og SamfundMedforfatter: Balvig og Winsløv. Københavns Universitet, 1989 160 sider.

Zur neueren Verfassungcentwicklung in Dänemark.
Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart. Neue Folge/Band 37, 1988 side 115-128.

Omrids af en humanistisk retskritik.
Rättsdogmatikens alternativ. Kaarlo Tuori (red.). Tammerfors,Juridica, 1988 side 121-128.

Det jurdiske elfenbenstårn - Udluftning eller nedrivning?.
Retsvidenskabeligt Institut B, Årsberetning1987. 1988 side 21-29.

Overenskomstbegrebet og forligsmandens kompetence.
Tidsskrift for rettsvitenskapMedforfatter: Jens Vikner. 1987side 890-901.

Den juridiske virksomhed.
Den juridiske virksomhed. København, Hans Reitzels Forlag, 1987142 sider. ISBN 87-412-3956-3.
Anmeldelse af Torstein Eckhoff i Tidsskrift for Retsvæsen 1987 side 1019-1020. Anmeldelse af Inger-Johanne Sand i Retfærd nr. 46, 1989 side 96-100..


Håndbog i arbejdsret.
Håndbog i arbejdsret (3. rev. udg.). København, Politisk Revy,1987 69 sider. ISBN 87-7378-041-3.

Folkeret og kernevåben.
Retfærd nr. 25. 1984 side 16-26.
Optrykt i Ret mod atomvåben. København, Akademisk Forlag, 1984.


Afskedigelsesret.
AfskedigelsesretMedforfatter: Jørgen Matthiassen. København,Gads Forlag, 1984 200 sider. ISBN 87-12-47514-9.
Anmeldelse af H.G. Carlsen UfR B 1985 side 98-100. 
Anmeldelse af Arne Fanebust TfR 1986 side 431-434.
Anmeldelse af F.B. Søgaard og Per Korshøj i Djøf-bladet 1985 side 122-23. Anmeldelse af Helmuth Schledermann, (Afskedigelsesret og ret til arbejdet som eksempel på produktion af juridisk viden) Retfærd 1985, side 91-101. .


Krig og menneskeret.
Israels krigsforbrydelser i Libanon. København, Vindrose, 1983side 6-14.

Arkivering af retfærdigheden.
Juristen. 1983 side 81-95.

Det arbejdsretlige ansvar - retsteoretisk set.
Ugeskrift for Retsvæsen. 1983 side 168-172.

Arbejdsret og korporativ retfærdighed.
Ugeskrift for Retsvæsen. 1983 side 303-311.

Lønarbejdernes arbejdsretlige ansvar.
Ugeskrift for Retsvæsen. 1982 side 409-419.

The free town of Christiania and the role of the courts.
International Journal of the Sociology of Law, vol. 10. 1982side 31-47.

Paragraffer har ingen spørgsmålstegn. Manuskript
Paragraffer har ingen spørgsmålstegn (digte). Århus Modtryk,1982 61 sider. ISBN 87-88135-03-9.
Anmeldelse af Peter Blume, Djøf-bladet 1982 side 700.


Håndbog i arbejdsret.
Håndbog i arbejdsret (2. rev. udg).. København, Politisk Revy,1982 68 sider. ISBN 87-85186-75-9.

Arbejdsret og ideologi.
Retfærd nr. 17. 1981 side 86-93.
Anmeldelse af Niklas Brun: Kollektivavtal och rättsideologi. Vammala, 1979.


Socialistisk strategi og juridisk praksis.
Retfærd nr. 15. 1980 side 64-69.

Den juridiske aura - om arbejdsrettens grundbegreber.
Juristen. 1980 side 211-232.

Arbejdsretten.
Arbejdsretten. Hans Reitzels Forlag, 1980 158 sider. ISBN 87-412-3651-3.
Anmeldelse af lektor, lic.jur. Per jacobsen i UfR, side 84-89. Anmeldelse af Boel Flodgren TfR 1983, side 295-297. Anmeldelse af Helmuth Schledermann, (En lille rød bog om Arbejdsretten) Retfærd nr. 17 1981. .


Politiske Avskjedigelser.
Hefte for kritisk juss nr. 2. 1979 side 14-18.

Om retlige og begreber og retsgrundsætninger.
Juristen. 1979 side 461-476.

Denver-sagen.
Denver-sagen - en principsagMedforfatter: Lisbeth Hernes m.fl.Informations Forlag, 1979 39 sider. ISBN 87-87498-82-0.

Christianiadommen.
Christianiadommen - Udskrift af Østre Landsrets dombog.København, Informations Forlag, 1977 167 sider. ISBN 87-87498-52-9.
Med indledning og kommentarer af Ole Krarup.


Om materialistisk retsteori.
Juristen. 1975 side 3-5.

Marxistisk Retsteori Contra Borgerlig Jura.
Tidsskrift for rettsvitenskap. 1975 side 158-168.

Elementær Forvaltningsret.
Elementær ForvaltningsretMedforfatter: Jørgen Mathiassen; under medvirken af Steen Rønsholdt og Claus Tønnesen.Juristforbundets Forlag, 1975 261 sider. ISBN 87-574-1263-4.
Anmeldelse af Frits Kaijser i Svensk juristtidning,1978 side 268-275. Anmeldelse af Gustav Petrén i TfR,1977 side 392-395.


Om den offentlige rets grundbegreber.
Juristen. 1974 side 349-364.

Retten som ideologi.
Efterskrift til Juristen og Samfundet. Forlaget Modtryk, 1973.ISBN 87 87458 36 5.
Udgivet af Fagkritisk Front ved Århus Universitet.


Retssikkerhed og offentlig databenyttelse (opbevaring og videregivelse) - nogle problemstillinger omkring integritetsbeskyttelse og offentlig registrering.
Nordisk administrativt tidsskrift. 1972 side 141-153.

Tjenestemænds ytringsfrihed.
Juristen. 1971 side 481-490.

Judicial Control of Administrative Powers.
Scandinavian Studies in Law, vol. 15. 1971 side 143-162.
Oversættelse og bearbejdelse af Øvrighedsmyndighedens grænser, København 1969.


Øvrighedsmyndighedens grænser.
Øvrighedsmyndighedens grænser. København, Juristforbundets Forlag, 1969 628 sider.
(Studier fra det Retsvidenskabelige Institut ved Københavns Universitet) - Disputats.
Anmeldelse af professor, dr.jur Bent Christensen i UfR B 1969, side 297-309. Anmeldelse af Arvid Frihagen i Juristen 1971 side. 46-48, Lov og rett 1971, side 138-141. Anmeldelse af C. Torkild-Hansen i Advokaten 1969, side 255-260. Anmeldelse af H. Würtzen i Nordisk administrativt tidsskrift 1969, side 337-343. .


Domstolsprøvelse af forvaltningsafgørelsers rimelighed.
Ugeskrift for Retsvæsen. 1968 side 195-204.

Anmeldelse af Alf Ross: Dansk Statsforfatningsret. 2. udgave, 1966.
Ugeskrift for Retsvæsen. 1967 side 10-16.

Judicial Review of Administrative Action in Denmark.
International Review of Administrative Sciences, vol.33. 1967side 9-16.

Forvaltningsret.
ForvaltningsretMedforfatter: Jørgen Mathiassen.Juristforbundets Forlag, 1967 183 sider.
Anmeldelse af Børge Dahl i Stud.jur., 1968 side 164-166. Anmeldelse af Preben Espersen i Nordisk administrativt tidsskrift,1968 side 69. Anmeldelse af Ejler Koch i UfR B, 1968 side 82-84. Anmeldelse af Holger Rendtorff i Fuldmægtigen, 1968 side 80-82. Anmeldelse af C. Torkild-Hansen i Advokatbladet, 1968 side 42-43. .


Kommunernes saakaldte "privatretlige" raaden - kommentar til en kommentar til en kommentar.
Ugeskrift for Retsvæsen. 1965 side 121-134.
Om Hvidovre-sagen.


Offentlighedskommissionens betænkning. Manuskript
Ugeskrift for Retsvæsen. 1964 side 49-62.

Om forvaltningsakters ugyldighed på grund af formelle mangler.
Ugeskrift for Retsvæsen. 1963 side 70-79.
Anmeldelse af Poul Andersen: Dansk forvaltningsret. 4. udgave København (1962).

 

Paragraffer har ingen spørgsmålstegn (digte)

Manuskript

 

YTRINGSFRIHED

Jeg kritiserer uafladelig magthaverne
vel vidende at tilsvarende aktiviteter næsten alle
andre steder i verden
imødegås med tvangsforanstaltninger
der ville få et dansk fængsel til at ta sig ud som
rekreation.

Men ytringsfriheden er relativ og selvmodsigende.
Den indskrænkes
i takt med at magthavernes usikkerhed
vokser.
Derfor mener mange at man ikke skal misbruge
ytringsfriheden.

De går ind for stilfærdig ytringsfrihed.

 

Århus Modtryk, 1982 61 sider. ISBN 87-88135-03-9.
Anmeldelse af Peter Blume, Djøf-bladet 1982 side 700.En forfatningsretlig nekrolog

Om den grundlovshjemlede ret til domstolsprøvelse

 

1. Retten til domstolsprøvelse

Det er en del af den dominerende juridiske selvforståelse, at borgernes retsbeskyttelse over for administrative og politiske myndigheder udgør et centralt element i den demokratiske retsstat.

Læs hele artiklen

 

Fra Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen. Jon Andersen (red) (red.). København, DJØF Forlag, 2004 side 371-389. ISBN 87-574-0963-3.